If*

posted on 20 Jan 2010 18:16 by happilymay

ถ้าพรุ่งนี้ผลออกมว่าได้ย้ายกลับเมืองเลย

ความตั้งใจคือ... "จะทำเกษรพอเพียงตามแนวพระราชดำรัส"

จะเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้าน หมู่บ้านโนนสว่าง

จะเป็นแรงบันดาลใจให้หมู่บ้านของตายาย หมู่บ้านในวันเยาว์ของเราเปลี่ยนแปลง

เหมือนที่ทำให้เด็กๆ นายูง "เปลี่ยน"

 

ถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ย้ายกลับบ้าน

จะสอบเรียนต่อให้ได้*

 

บันทึกความตั้งใจครั้งที่ 1 ประจำปี 2553

Comment

Comment:

Tweet